הזוכים בפרס ינאי

הזוכים בפרס ינאי למצויינות בחינוך האקדמי לשנת תשע“ז 2016-2017

הזוכים בפרס ינאי למצויינות בחינוך האקדמי לשנת תשע“ו 2015-2016

הזוכים בפרס ינאי למצויינות בחינוך האקדמי לשנת תשע“ה 2014-2015

הזוכים בפרס ינאי למצויינות בחינוך האקדמי לשנת תשע“ד 2013-2014

הזוכים בפרס ינאי למצויינות בחינוך האקדמי לשנת תשע“ג 2012-2013

הזוכים בפרס ינאי למצויינות בחינוך האקדמי לשנת תשע“ב 2011-2012

הזוכים בפרס ינאי למצויינות בחינוך האקדמי לשנת תשע“א 2010-2011