יחידה אקדמית מצטיינת – הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

חוברת פרס ינאי

הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית חותרת למובילות עולמית בפיתוח הון אנושי מעולה, מנהיגות וידע בכל תחומי ההנדסה האזרחית והסביבתית, בתעשייה ובמחקר, לטובת מדינת ישראל ולטובת האנושות. כנדבך מרכזי במימוש החזון, ובאופן משלים לפעילות הענפה במחקר, הפקולטה פועלת למצוינות בחינוך אקדמי. מצוינות בחינוך אקדמי מתבטאת בהוראה ובבניית מסלולי לימודים מודרניים; בקידום מצוינות לימודית תוך שימת דגש על הלומד; בהגדלת המגוון האנושי בקרב הלומדים ובקרב כל בית הפקולטה; בקידום הקשר עם הקהילה; ובחתירה משותפת של כל באי הפקולטה-סגל אקדמי, סגל מנהלי, סטודנטים, וחוג הידידים של הפקולטה-להגשמת חזונה.

הפקולטה נוסדה עם הקמת הטכניון בשנת 1924, ושמה דאז, 'הנדסה בנאית', הביא לידי ביטוי את סדר העדיפות הלאומי של בניית הארץ. במשך השנים גדלה הפקולטה והתפתחה תוך שהיא מביאה לידי ביטוי בתחומי פעילותה, בהיקפה, ובאופייה את צרכי המדינה בשלבי הקמתה ובשנותיה הראשונות לאחר קבלת עצמאותה. הפקולטה הייתה והינה המוקד המוביל במדינת ישראל בכל הקשור לבניית ההון האנושי ההנדסי לבניין ופיתוח הארץ ובקידום הטכנולוגיות הנדרשות לתנאים הייחודיים, הגיאוגרפיים, האקלימיים, הסביבתיים  והגיאופוליטיים המאפיינים אותה. במקביל מיקמה הפקולטה את עצמה כאחת המובילות בעולם בכל הקשור למחקר מדעי במנעד רחב של תחומים שכולם חוברים יחד להגדרה דינמית, משתנה ומתחדשת של ההנדסה האזרחית והסביבתית.

מוקד הפעילות בתחילת דרכה של הפקולטה היה בהקמה של מבנים, סלילת דרכים, וקידום מפעלי מים. עם הגידול באוכלוסיית ישראל ובצפיפותה, עלה במלוא חומרתו הנושא הסביבתי בכל הקשור לאיכות המים, האוויר והקרקע ובנייה בת קיימא. כל אלה הביאו לידי פיתוח הפקולטה כמוקד לפעילות רב-תחומית אשר הלכה והתפתחה עם האתגרים של מדינת ישראל. הדבר בא לידי ביטוי בהרחבת מסלולי המחקר והלימוד הכוללים היום מסלולים בהנדסת מבנים, ניהול ובנייה, הנדסת מים, הנדסת סביבה, הנדסת תחבורה, והנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה. את אלו מלווה מגוון רחב של מסלולי לימוד לתארים מתקדמים המבוססים על כר מדעי ומחקרי איתן.

החתירה של הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית למצוינות בחינוך אקדמי באה לידי ביטוי בהוראה המושתתת על תכניות הלימודים המתחדשות באופן שוטף כדי להתאימן למשק המודרני והשואבות ידע ובסיס הן ממחקר פורץ דרך והן מעולם המעשה. העשייה בפקולטה משלבת למידה השמה דגש על הלומד; התחשבות בצרכי הסטודנט הישראלי העמוס במילואים, עבודה וחיי משפחה; תשתיות – פיסית ותפיסתית – המאפשרות לימוד איכותי ומודרני הן בכיתות ומעבדות והן במרחבי לימוד אישי וקבוצתי; מתן תמיכה ועידוד המצוינות על ידי מערך מלגות רחב היקף; מפעלים חברתיים ויוזמות סגל-סטודנטים לפעולות חברה ותרבות; ועידוד קשר עם התעשייה ובוגרי הפקולטה לדורותיהם. בנוסף לפעולות הללו, אנו מאמינים כי הרחבת המגוון האנושי של הלומדים בפקולטה ושל כל הבאים בשעריה חיונית להרחבת האופקים של הלומדים, לחשיפתם לסביבה אנושית מגוונת בחברה הישראלית ומחוצה לה, ולחיזוק פן ייחודי זה בעולמם המקצועי. לאור זאת, הפקולטה מטפחת מערכת המשלבת אוכלוסיות שונות הכוללות סטודנטים חרדים, סטודנטים תושבי הפריפריה, סטודנטים בינלאומיים, צוערים בשירות המדינה ועוד, ליצירת קהילה מגוונת ורב-תרבותית.

פעולות הפקולטה לא נעשות בחלל ריק. הן נעשות בשותפות עם חוג ידידים רחב ותומך, בשותפות עם התעשייה, ובעיקר בשותפות עם הסטודנטים. שותפות זו מבוססת על מטרה משותפת, על חזון משותף, ועל חתירה משותפת להגשמתם. הדרך אותה הפקולטה בחרה רואה את המצוינות בחינוך אקדמי כמפתח ליצירת הון אנושי מעולה, ידע בר-קיימא, חדשנות ומנהיגות בכל תחומי ההנדסה האזרחית והסביבתית.