פרופ'"ח אבי שרודר – הפקולטה להנדסה כימית

לימודים בטכניון מטרתם שכל סטודנט וסטודנטית ירכשו את אוצר הכלים הנחוץ להם למימוש מקסימלי של שאיפותיהם המקצועיות, תוך יצירת קהילה אשר משפיעה בחיוב על העולם. משום כך, ומכיוון שרכישת ידע הינו תהליך אישי, השיטות הפדגוגיות צריכות להיות מותאמות לכל סטודנט באופן אישי.

מאז הגעתי לטכניון, ותוך הפקת לקחים מקורסים שלמדתי ולימדתי, פיתחתי מערך הוראה המבוסס על 'הוראה מותאמת אישית' – שיטת לימוד בה כל נושא נלמד מכמה זוויות, בשיתוף מלא של הסטודנטים. שיטה זו מקשרת בין הידע הבסיסי ליישומו בפיתוחים טכנולוגיים חדשניים ובחזית המחקר המדעי. מבט רב-ממדי זה כולל ביטוי אינטליגנציות מרובות של הסטודנטים תוך רכישה מעמיקה של נושאי הלימוד. בפרט, פדגוגיה רב-ממדית הינה שיטת לימוד משלבת, בה ניגשים לכל נושא ממספר זוויות אינטלקטואליות, תוך שילוב הבנה יסודית, מחקרית, יישומית וערכית של הנושא הנלמד.

הקורסים מכוונים להקנות את 1) מושגי היסוד בתחום, אותו ידע בסיסי המקנה לסטודנט 'שפה משותפת' עם מומחים אחרים מהשטח בארץ ובעולם, ומאפשר לסטודנטים להפוך חלק מהקהילה המקצועית אליה הם משתייכים. 2) יסודות אלו מאפשרים לסטודנט לפתור בעיות מורכבות באמצעות כלים מתמטיים וחישוביים, שניתן להחיל על מגוון אתגרים. תגליות מדעיות מהוות בסיס לפיתוחים תעשייתיים חדשניים. 3) במהלך  כל קורס, הסטודנטים מתבקשים להכין מצגת אשר מנתחת מוצר תעשייתי מסויים תוך התמקדות בעקרונות המדעיים שאפשרו את פיתוח ויישום המוצר ואת משמעותו החברתית. אני מאמין שהזווית היישומית חשובה משום שהיא ממחישה לסטודנטים כיצד תובנות מדעיות בסיסיות מהוות בסיס לפיתוח של מוצרים אשר משפרים את איכות חיינו. 4)  מחקר מדעי. אחת המטרות שאני מציב לקורסים היא שהסטודנטים ייחשפו לחזית המחקר המדעי המתבצע באקדמיה.  לצורך כך, הסטודנטים לומדים לנתח מאמר מדעי שמתאר תגלית פורצת דרך. בתחילה הם לומדים כיצד לקרוא ולהבין מאמרים. התנסות זו מאמנת את הסטודנטים גם בקריאה מדעית אך בעיקר בחשיבה מדעית ביקורתית. 5) אימון בחשיבה יצירתית. חשיבה יצירתית וכושר המצאה הינם חלק חשוב של משרות מדעיות רבות, באקדמיה ובתעשייה. בזמן שחלק מהסטודנטים הינם יצירתיים באופן טבעי, אחרים צריכים להתאמן על מנת לפתח את כשרונם היצירתי. אני מאמין שעידוד חשיבה יצירתית אישית או קבוצתית, תתבטא בעתיד ברוח יזמית של הסטודנטים אשר חשובה מאוד למהלכים אותם הם יובילו בעתיד. 6) אתיקה ואחריות חברתית. ידע מדעי חדש ויכולות טכנולוגיות חדשות יוצרות דילמות אתיות שהסטודנטים צריכים להתמודד איתן. בעוד שהמדע מרחיב את גבולות ה'אפשר' חשיבה אתית אמורה להציב גבולות.

גישה משולבת זו מדגישה את המשמעות של התובנות הבסיסות של התחום, ואת יישום תובנות אלו בתגליות, המצאות ופיתוחים מדעיים. גישה זו מקנה הבנה יסודית של החומר הלימודי תוך בניית הקשרים לוגיים מרתקים בין התובנות התיאורטיות העומדות בבסיס התחום לבין העולם המוחשי הנובע מהן. רב-ממדיות לימודית מבטיחה שכל סטודנט וסטודנטית ימצאו זווית מבט מקשרת עם החומר הנלמד, מתוך עולם העניין האישי שלהם.

בנוסף, מתוך השקפה שהטכניון שואף ליצור קהילה ולהיות חלק ממנה, המעורבות החברתית שלנו בתחומי החינוך חייבת להיות רחבה. משום כך, מעבדת המחקר שלנו שותפה פעילה בתכנית 'סולמות' המשלבת תלמידי תואר ראשון במחקר – רבים מסטודנטים אלו פרסמו מאמרים מדעיים מתקופה זו. בד בבד הקמנו במעבדה תכנית 'מדענים צעירים' אשר חושפת ילדים צעירים לניסויים מדעיים שמבצעים במו ידיהם בתחומי הביוכימיה והבריאות.

כמרצה בטכניון אני מרגיש זכות להיות שותף פעיל עם הסטודנטים בבניית מיומנויותיהם ועתידם המקצועי, ואני מקווה שכל סטודנט יראה בטכניון משפחה תומכת בהגשמת חלומותיו המקצועיים.