פרופ"ח קרן צנזור-הלל – הפקולטה למדעי המחשב

 

יחד עם המחקר המדעי, והכשרת תלמידי מחקר, אני רואה בהוראת המדע רכיב בלתי נפרד מעבודתי כחוקרת בטכניון. הן ההוראה הפרונטלית שלי בכיתה והן פעילויותי הרבות לחיזוק וקידום הסטודנטים בלימודי הסמכה במגוון היבטים, מושפעים מראייתי את מטרתה המרכזית של ההוראה: למידה ופיתוח חשיבה.

פיתוח חשיבה מחקרית לסטודנטים לתואר ראשון:
בעוד שמטרתה המרכזית של ההוראה היא לימוד תוכנית הלימודים, אני שואפת ל"הגדלת ראש" של סטודנטים ולכן מובילה אותם להתנסות במחקר. השתתפתי בהנחיית סטודנטים מתוכנית רוטשילד למצויינים בתואר ראשון בפרויקט מחקרי במסגרת קורס שנתי יעודי הניתן לתלמידי התוכנית. דוגמא נוספת היא עבודת הסיום בקורס בתחום המחקר שלי, שעיקרה הוא התנסות במחקר. הסטודנטים נדרשים לקרוא מאמר אקדמי עדכני בנושא, לתאר במילים שלהם את תרומתו, לערוך סקר ספרות מתאים, ולהציע שאלה קשורה ופתרון עבורה. בעוד שההיקף המצופה מההרחבה היצירתית הוא כזה שיתאים כעבודה מסכמת, עד כה הבשילו כבר שלושה פרויקטים לכדי מאמרים אקדמים, אחד מהם אף זכה בפרס מאמר הסטודנטים המצטיין בכנס שבו פורסם.

מצוינות לאוכלוסיות מיוחדות:
אני מקדישה מזמני לתמיכה ועידוד מצוינות עבור אוכלוסיות סטודנטים מיוחדות, כלומר שאינן פרופיל הסטודנט הממוצע. דוגמא אחת היא תוכנית רוטשילד למצויינים, שהשנה נתבקשתי ונעניתי ברצון להשתתף בראיונות ובדיונים כחלק מועדת הקבלה עבורה.

מאז הצטרפותי לטכניון בשנת 2013 ועד 2018, עסקתי בתפקיד פקולטי שמטרתו עידוד וקידום נשים במדעי המחשב. במסגרת זו אורגנו פעילויות רבות עבור סטודנטים, בדגש על עידוד נשים, על ידי נטוורקינג, הרצאות ומפגשים תקופתיים. בחלק מהשנים הופעלו תוכניות של ליווי סטודנטיות חדשות על ידי סטודנטיות ותיקות יותר בפקולטה, ועוד.

תרומה לשיפור ההוראה בטכניון ובכלל:
במספר הזדמנויות עסקתי בקידום הוראה לא רק על ידי אינטראקציה עם סטודנטים, אלא גם על ידי אינטראקציה עם מורים אחרים. דוגמא אחת היא סקירת של נושא ההוראה מנקודת מבטי ביום ההכוון לחברי סגל חדשים בטכניון. בנוסף, הוזמנתי ונעניתי בשמחה להעביר הרצאה בפני מורים למדעי המחשב בקיץ 2018. מורים אלו הם שמלמדים את תלמידי התיכון, שהמצטיינים שבהם יגיעו ללמוד אצלנו בטכניון, ולכן אני רואה חשיבות רבה בהשתתפותי בהשתלמותם.

אינטראקטיביות:
אני דוגלת בלמידה פעילה. כלי מרכזי שמשמש אותי לצורך זה הוא אתר socrative.com, המאפשר לסטודנטים לבחור תשובות עבור שאלות רבות ברירה שאני מציגה בפניהם. השימוש הוא אנונימי. אני מקרינה על המסך את התצוגה שלי, שבה רואים את הפילוג של התשובות של הסטודנטים, וממנה מתאפשר דיון בתשובות האפשריות.

משוב:
אינני ממתינה לסוף הסמסטר על מנת לקבל את משוב הסטודנטים. מזה שנתיים אנו מפרסמים באמצע הסמסטר טופס אונליין אנונימי ופשוט, שבו אנו מבקשים הערות לשימור ולשיפור.

עזרי הוראה:
מלבד הכלי האינטראקטיבי לעידוד למידה פעילה, אני משתמשת בחומרים ויזואליים נוספים על מנת להנגיש את החומר לסטודנטים. דוגמא מהנה לכך היא הזמנת סטודנטים מתנדבים לבמה ושיתופם בהמחשת הנושא הנלמד.