פרופ”מ רם בנד – הפקולטה למתמטיקה

מתוך פילוסופית ההוראה של פרופ”מ בנד:

אהבה לחינוך, תשובה להבנה ושאיפה לבהירות מלווים אותי מהבית בו גדלתי. אלה היסודות שהובילו אותי לעסוק בחינוך ובהוראה.

בעיני, אין טיפוס אחד של סטודנט מוצלח. לכן חשובה מאוד ההכרה במגוון הרחב של הסטודנטים. ההטרוגניות מתבטאת במגזר ובמגדר של הסטודנטים, באופיים, בידע המוקדם שלהם, בשיטות ובהרגלי הלמידה וגם במשיכתם למתמטיקה. אני שואף למצב למידה שתהיה מותאמת אישית ככל האפשר. הייתי רוצה שכל סטודנטית וסטודנט יחוו תהליך מוצלח של למידה, יגיעו למיצוי מרבי של יכולותיהם ויהיו מסופקים מן הדרך אותה הם עושים ומן המקום אליו יגיעו. דברים אלה מהווים קו מנחה בפילוסופיית ההוראה שלי, ביחד עם קווים נוספים:

הדיון בכיתה – מציאת איזון בדינמיקה הכיתתית: לזה אפשר להגיע מתוך הכרה בשונות של כל אחת ואחד; גוונים בדיון הכיתתי, ע”י אסטרטגיות הוראה שנועדו לגשר על השונות ולאפשר לכל אחד לבטא את חוזקותיו בדרכים המתאימות לו. אני נסה לזהות במבט עין מי הם אלה שבראשם תשובה אבל לא יצביעו, ולעודדם במבט עין או בתנועה קלה לענות; כאשר סטודנטים שקטים יותר עונים, אני משתדל לתת משוב חיובי במיוחד, כדי לעודדם לענות יותר; אני מגוון בדרכי הפעולה להתנעת דיון או קידומו. יש שאלות שאני שואל בקול ומבהיר לסטודנטים שהם יכולים לענות מיד, בקול רם וללא הצבעה. לחילופין, לעיתים אני שואל שאלה, מציע מספר תשובות אפשריות ועורך הצבעה בכלל הכיתה. זו יכולה לשמש כפתח לדיון שבו אנשים שונים יוכלו להשמיע את טיעוניהם.

חוקרי העתיד: חלק מהסטודנטים היושבים בכיתתי ימשיכו לתארים מתקדמים ויהיו מתוכם גם כאלה שיפתחו קריירה מחקרית, בין אם באקדמיה ובין אם בתעשייה. אני מעוניין לפנות לאותם התלמידים ולהציג בפניהם את חומר הלימוד מנקודת ראות מחקרית. דרכי לעשות זאת היא לבנות חלק מהטיעונים וההוכחות בחומר באופן אינטראקטיבי ובכך להדגים את דרך החשיבה המחקרית. לדעתי, כלל הסטודנטים יוצאים נשכרים מאופן הוראה זה.

יש חיים מחוץ לכיתה: יש סטודנטים שיכולים לבטא את חוזקותיהם במידה מרבית דווקא מחוץ להרצאות. אני מבהיר להם ש”יש חיים מחוץ לכיתה” ומעודד אותם להגיע לשעות הקבלה ולשיעורי התרגול, ומתייחס במהלך הרצאותי לנקודות שעלו אצל המתרגלים ולתרגילי הבית. הקשר ביני לבין הסטודנטים נמשך מחוץ לכיתה – בשעות הקבלה, בסופי השיעורים, דרך דוא”ל, בפורום שב-moodle ואף במפגשים מקריים בקמפוס.

בנוסף לכל הנ”ל, אני דואג שההסברים בחומר הלימוד יהיו בהירים ומגוונים; לעיתים, אני מלווה את הסברי האינטואיטיביים בהסבר קצר שאני כותב על הלוח בשפה שאינה רשמית או באיור מלווה; אני מכין מראש רשימות שמלוות את הרצאותי ומחלקן לסטודנטים; אני דואג להקניית הרגלי האזנה בהרצאה כדי להבדיל בין עיקר לטפל; במחציתו של כל סמסטר, אני מקיים משוב אנונימי. משוב זה עוזר לי מאוד להרגיש את הכיתה ולטפל בזמן בבעיות שונות; אני מקפיד לפנות לסטודנטים בשמותיהם ומשתדל להשתמש בהומור, בטון דיבור מגוון כדי למנוע שעמום.

מדברי הסטודנטים:

  • לאורך כל הדרך ניכרת היתה מחוייבותו של פרופ”מ בנד לעידוד הסטודנטים ללמידה ולהעמקה בחומר, להנאה מהמתמטיקה ובמיוחד, לעידוד שאלות והתבוננות רחבה על החומר.
  • מעביר קורס בדיוק כמו שכולם תמיד אומרים שצריך ומעטים מצליחים.
  • חשוב לו להקנות לסטודנטים יסודות חזקים, לחנך אותם לחשיבה מתמטית ולהראות להם את היופי והכיף שבמתמטיקה.
  • הקורס הועבר בצורה מסודרת וקונסטרוקטיבית.
  • גילה גמישות רבה בשעות הקבלה, דלתו תמיד היתה פתוחה לכל סטודנט.
  • יוצא מגדרו כדי לייצר אוירה טובה בשיעורים, ולגרום לכל הסטודנטים לתחושת מסוגלות ולהנאה.