21/07/2013

פרס ינאי מוענק על
תרומה משמעותית
וייחודית, לקידום החינוך
האקדמי של הסטודנטים
בטכניון