פרופ"ח אורי פסקין – הפקולטה לכימיה ע"ש שוליך

peskinbig

מתוך הנימוקים להגשת מועמדותו של פרופ‘ פסקין לפרס:

פרופ‘ פסקין הוא בעל מחויבות ומסירות באופן עקבי ומתמשך להוראה ולקידומה בטכניון ומחוצה לו במשך השנים מאז הגעתו כחבר סגל לפקולטה לכימיה. פרופ‘ פסקין קידם את ענייני ההוראה על היבטיה השונים בתוך הפקולטה ומחוצה לה על הצד הטוב ביותר. סטודנטים רבים מצאו לנכון לציין את מצוינותו כמורה הטוב ביותר שהיה להם בטכניון והביעו משאלה שיהיו עוד מרצים כמוהו. ההשקעה של פרופ‘ פסקין בהוראה הינה מעבר להוראה מצוינת. הוא ממציא דרכי הוראה חדשות עבור נושאים קשים במיוחד. לפרופ‘ פסקין הצלחה בולטת בהוראה של קורסי כימיה המיועדים לסטודנטים שנה ראשונה (יסודות הכימיה), אשר הוראתם מהווה אתגר מורכב. מעבר לתרומתו להוראה בטכניון, פרופ‘ פסקין גם תרם (וממשיך לתרום) רבות לקידום הוראת הכימיה והמדעים במסגרות החינוך הכללי. בתחום זה הוא כתב ספר לימוד והיה חבר בוועדה מקצועית של משרד החינוך. הצטיינותו של פרופ‘ פסקין בהוראה מצאה ביטוי בקורסים מתקדמים המאורגנים ע“י גופים בינלאומיים והמיועדים לחוקרים. הקורסים שהוא לימד בפורומים אלה זכו להצלחה יוצאת דופן והוא אף התבקש לכתוב גרסה אלקטרונית לקורס, אשר פורסמה בפורומים מדעיים וזוכה לצפיות רבות. כסגן דיקן להוראה פרופ‘ פסקין הוביל וערך שינויים מהותיים בתכנית הלימודים לתואר ראשון ותרם בכך רבות לעיצוב תכנית הלימודים לתואר הראשון בכימיה, הקיימת כיום בפקולטה. פרופ‘ פסקין ממלא תפקיד מכריע בעיצוב תכניות הלימודים בכימיה בטכניון ובמערכת החינוך התיכונית ובכך משפיע גם על דור העתיד שיגיע לטכניון. הוא עושה זאת תוך אימוץ גישה פדגוגית חדשנית, המשולבת בידע מעמיק בתחום התוכן והמעודדת חשיבה והתעניינות במקצוע הכימיה. מעבר לקורסי תואר ראשון, פרופ‘ פסקין בולט גם בהוראה והנחלה של עקרונות מתקדמים מתחום המחקר שלו (אלקטרוניקה מולקולרית תיאורטית). הוא חושף תלמידי מחקר בצורה דידקטית ובהירה לעקרונות שונים וסולל עבורם את הדרך להתמחות ולצלילה לאספקטים טכניים יותר. פרופ‘ פסקין רואה בהוראה ייעוד מן המדרגה הראשונה. כישוריו המיוחדים והישגיו הרבים בתחום באים לידי ביטוי בציוני ההוראה ובמגוון פרסי ההוראה בהם זכה עד כה. התלמידים מעידים על פרופ‘ פסקין כי הוא מרצה מעולה, משקיען, אשר נותן יחס מצוין לסטודנטים.

מדברי הסטודנטים:

”מרצה מדהים. יש כ“כ מעט כמוהו בטכניון, שמקשיב לשאלות ועונה על כולן בכבוד. מלמד בצורה ברורה ומאורגנת. כן ירבו“; ”מרצה מרתק, ברור ומעניין. לא נתקלתי במרצה מעולה כל כך עד עכשיו )שנה ד‘(“; ”המרצה הכי טוב שהיה לי“; ”מעולה. הכל נכתב באופן מפורש וברור. אווירה טובה בכיתה. מעודד שאלות ומסביר גם מעבר“; ”פשוט אין דברים כמוהו, תביאו עוד מרצים כאלה“; ”מסודר ומובן. בשביל קורס כ“כ קשה ומסובך, המרצה מדהים“.

מתוך פילוסופית ההוראה של פרופ‘ פסקין:

בבסיסו, לימוד מדעים מונע ע“י עניין, סקרנות ואתגר. עם זאת, ההעמקה בטכניקה )שהיא הכרחית במדעי הטבע הכמותיים( עשויה ליצור חיץ בין המוטיבציה המקורית לבין תהליך הלימוד. בשיטת ההוראה שלי, אני משתדל להתחיל כל פרק לימוד בניסוח בעיה מסקרנת מעולם הטבע, לבצע אנליזה של הבעיה ולהגדיר מה נדרש כדי לפתור אותה, ואז לפתח כלים וטכניקה לפתרון. את הכלי אני משתדל להציג בצורה הכללית ביותר, כך שיישומיו חורגים בהרבה מהדוגמא שהיתה המוטיבציה לפרק הלימוד. בסיום הפרק, הסטודנטים למדו נושא חדש כשהמוטיבציה מובנית בתוך התהליך והיישומים של הכלי להבנה ופתרון של בעיות חדשות הם עיקר הלימוד. אחת המשימות החשובות שלי )אם לא החשובה שבהן( כמרצה במוסד להשכלה גבוהה, היא קביעת רף המיומנות הנדרשת למעבר הקורסים אותם אני מלמד. המיומנות בחומר הקורס אמורה להיות תוצר אובייקטיבי. הדרך היחידה לבדיקת מיומנויות היא בעבודה עצמית של הסטודנט, בין אם בבחינה ובין אם בעבודה מסכמת. רמת המיומנות נקבעת ע“י יכולת הסטודנט לפתור בעיה בתחום הידע של הקורס, בה לא נתקל בעבר, בעזרת הכלים אותם רכש בקורס. לכן אני מקפיד לחבר שאלות חדשות בכל בחינה, המחייבות שליטה בחומר ברמת המיומנות שהגדרתי. היכולת לפתרון אלגוריתמי כמותי היא תנאי הכרחי לשליטה במקצוע במדעי הטבע והיא חלק מהשפה של מדעים אלה. עם זאת, יכולת כזו אינה מספיקה בד“כ להבנת החומר הנלמד, משום שבעיות אמיתיות דורשות אנליזה ודיאגנוזה לפני שלב הצעת הפתרון. לכן אני רואה חשיבות רבה ביכולת אינטגרציה של פרקים שונים וכלים שונים בחומר הלימוד ואני מקשר בין פרקים שונים בחומר הלימוד בהרצאות לבין תרגילי הגשה ובחינות בקורס. למודל האוניברסיטאי הכולל הוראה ע“י חוקרים פעילים בחזית המחקר יתרונות רבים. הסטודנטים נשכרים מהוראה ברמה גבוהה מחד ומחשיפה למחקר מתקדם בשלב מוקדם של לימודיהם מאידך. לשילוב המחקר בתהליך הלימוד יש חשיבות במיוחד בהגברת העניין והמוטיבציה בקרב סטודנטים המוכשרים לכך ואני משתדל לעודד מגמה זאת. אני רואה חשיבות גם בהוראה של חומר מתקדם בתחום המחקר שלי, שמטרתה לעודד תלמידי דוקטורט להיכנס לתחום ולהקל על הבנתו בשלבים הראשונים. במסגרת זו, פיתחתי קורסים שאותם העברתי בטכניון ובגרמניה (דרזדן, היידלברג).