פרופ' יורם טמבור – הפקולטה להנדסת אווירונוטיקה וחלל

מתוך הנימוקים להגשת מועמדותו של פרופ‘ טמבור לפרס:

זה שנים רבות שיורם טמבור מקדיש מזמנו וממרצו לנושא ההוראה, הן בקורסים הרבים שלימד וכן בתפקידים שונים שמילא, הכוללים טיפול בסטודנטים, הידוק הקשר איתם והטיית אוזן קשבת לבעיותיהם והצעותיהם בקשר לרמת הלימודים ואופן ההוראה בפקולטה. במשך עשרות שנים הוא היה פעיל בנושאים הקשורים לחיי הסטודנטים. בפקולטה הוא הוביל, ביחד עם הדיקן בזמנו פרופ‘ עמרי רנד, שינוי מקיף ומשמעותי בתכנית הלימודים הפקולטית. יורם ביצע תפקיד זה תוך דבקות במשימות שהוגדרו ע“י הדיקן והמועצה, תוך התייעצות עם חברי סגל בפקולטה, ע“י דיונים מעמיקים, בעזרת יכולת שכנוע וכושר החלטה. כמורה בפקולטה, יורם נותן דוגמא אישית ומשקיע רבות בקורסים אותם הוא מלמד. יורם נחשב למורה מצוין, הרואה בעבודתו שליחות. הוא קשוב לשאלות הסטודנטים ולנושאים בהם מתקשים ועושה הכל כדי שיפיקו את המרב מההרצאות ומהתרגילים בקורסים אלה. יורם גם יודע להלהיב את הסטודנטים, לאתגר אותם ולעורר בהם סקרנות ומוטיבציה להשקיע בלימודים. יורם מכיר כמעט את כל הסטודנטים בפקולטה בשמותיהם הפרטיים ולא פעם הם מתפלאים כשהוא פוגש אותם במסדרונות הפקולטה, פונה אליהם בשמותיהם, מתעניין בלימודיהם ושואל אילו מקצועות בחרו ללמוד, לאחר שלמדו אצלו שנה או שנתיים קודם לכן.

מדברי הסטודנטים:

 ”כל נושא מוצג באופן ברור ומעמיק, מלווה בדוגמאות, ולא עוברים הלאה עד שאחרון הסטודנטים מבין את החומר. כל זאת, תוך אווירה נעימה, יצירת עניין ואדיבות אינסופית לסטודנטים ולצרכיהם. היינו גאים שבפקולטה שלנו קיים מרצה כזה. זכינו ללמוד אצל פרופסור שהוא דוגמא ומופת למרצה ולאדם“. ”לצד הנועם והאדיבות שמייצגים את פרופסור טמבור ואת דרך הוראתו, ישנה גם מקצועיות יוצאת דופן. ניתן להבחין, לאורך כל לימודי התואר, שסטודנטים שלמדו אצל פרופ‘ טמבור זוכרים ויודעים את החומר שלימד בצורה יוצאת דופן, דבר המקנה להם יתרון בכל הקורסים השונים“. ”פרופ‘ טמבור מכבד את תלמידיו, קשוב לצרכיהם, הוגן והגון. אשרינו שזכינו ללמוד אצל מרצה ואדם כמותו“.

מתוך פילוסופית ההוראה של פרופ‘ טמבור:

היעד העיקרי בהוראה שלי הוא להנחיל לסטודנטים הבנה מעמיקה של העקרונות המדעיים והפיסיקליים במקצועות אותם אני מלמד, תוך שיתוף הסטודנטים בתהליך הלמידה. המטרה היא לעזור להם לפתח בעצמם כלי חשיבה ויכולות של ניתוח עצמי ולהקנות להם כלים אנליטיים, כך שיוכלו ליישם באופן עצמאי את העקרונות המדעיים הנלמדים בכל קורס מתוך הבנה מעמיקה של העקרונות, ולא מתוך שינון של טכניקות פתרון. ההרצאות שלי אינן בנויות על העברת חומר מוכן לסטודנטים, אלא על פיתוחו ביחד איתם במהלך ההרצאה. אני משקיע רבות לפני כל הרצאה כדי להכינה, כך שאני מופיע בכיתה ללא רשימות וכל החומר מוצג ומפותח על הלוח בע“פ, תוך שיתוף הסטודנטים בתהליך. בתחילת כל הרצאה, כדי לעורר מוטיבציה ולאתגר את התלמידים, אני מגדיר את נושא ההרצאה, מציג את חשיבות הנושא ומתאר את היעדים אליהם נגיע בסוף השיעור. כדי לעודד את הסטודנטים להשתתף בפיתוח החומר ולא לחשוש לשאול שאלות, אני חוזר ואומר להם ש“המרצים הם לא יותר חכמים מהם, אלא רק יותר מנוסים“. אני מתייחס לכל שאלה של סטודנט בכבוד רב ומדגיש שבמשך השנים כמורה למדתי רבות משאלות הסטודנטים ואף שיפרתי בזכות שאלות אלה את יכולותיי להסביר דברים מסובכים. אני מעודד דיון וויכוח במהלך ההרצאה ואני משתתף בדיון ביחד עם הסטודנטים, כשווה בין שווים. אני מתייחס לכל סטודנט בלימודי הסמכה כשווה לי, כאילו היה חבר סגל נוסף העוסק בתחום המחקר שלי. אני מעודד פיתוח חשיבה עצמית ויכולת ניתוח וביקורת ומעודד את הסטודנטים, אפילו כתרגיל מחשבתי, להטיל ספק בעקרונות שלמדו ו/או בתוצאות שהתקבלו על ידיהם. הטלת ספק זו מאתגרת את הסטודנטים החשים, בצדק, שהם שותפים לתהליך הלמידה. ניתוח התוצאות מפתח את יכולתם לביקורת עצמית, לעידוד והגברת המוטיבציה שלהם להתעמק בעקרונות הפיסיקליים ולשלוט בכלים מתמטיים מסובכים. אני עומד לרשות הסטודנטים בכל עת, גם מעבר לשעות הקבלה, וקשוב לצרכים האישיים של כל אחד הפונה אלי. המאמצים לשיתוף הסטודנטים בפיתוח החומר הנלמד בכל הרצאה ועידודם לשאול שאלות, נושאים פרי מיד בהרצאות הראשונות. הסטודנטים יודעים שהדגש בבחינות יהיה על הבנת העקרונות המדעיים והפיסיקליים ולא על טכניקות פתרון. אני נוהג, לפני הבחינות, לצטט את אינשטיין שאמר ”האומנות האמיתית שבשאלה )בבחינות( היא לגלות מה התלמיד יודע ומה יש ביכולתו לדעת“. אני מלמד כל קורס מתוך אהבת ההוראה ואהבת הסטודנטים ולא על מנת לקבל פרס כלשהו. אני אוהב במיוחד את הקורסים ”תרמודינמיקה“ ו“אוירודינמיקה בלתי-דחיסה“. אלה קורסים ראשוניים שאליהם מגיעים הסטודנטים ללא דעות קדומות וניתן לעורר בהם סקרנות מדעית, התלהבות אינטלקטואלית, יצירתיות רבה והעיקר – לטפח בהם אמונה חזקה בכשרונותיהם וביכולתם להצליח אם ישקיעו, יהיו מעורבים בתהליך הלמידה וידעו להתמקד בהבנה מעמיקה של היסודות המדעיים והפיסיקליים בכל קורס.