יחידה אקדמית מצטיינת – הפקולטה למתמטיקה

math321

הפקולטה למתמטיקה בטכניון חרתה על דגלה את נושא המצוינות בהוראה ובשירות לכלל הסטודנטים בטכניון.

בקורסי השירות במתמטיקה, הניתנים מדי שנה לכ 12,000- סטודנטים מכל הפקולטות בטכניון, ניתן בסיס איתן במתמטיקה לסטודנטים להנדסה, מדעים, הוראת המדעים, רפואה וארכיטקטורה.

הדבר מחייב השקעה מתמדת הן בהיבטים האקדמיים של ההוראה, והן בייעול הניהול של קורסים בהיקף כזה. הפקולטה למתמטיקה מצטיינת ביוזמות חדשניות בתחום ההוראה על שני היבטיו – האקדמי והמנהלי.

הדוגמאות ליוזמות כאלו כוללות את התכנית “מתיכון לטכניון” המאפשרת השתלבות תלמידי תיכון מצוינים בטכניון, הפרויקט “מתנט” למתן ובדיקה של שיעורי בית באופן ממוחשב )כולל שיעורי הכנה(, ומפעל הסריקה של בחינות ובחנים. בנוסף הפקולטה למתמטיקה מקנה תואר ראשון במגוון רחב של מסלולים, חלקם בשיתוף פעולה עם פקולטות אחרות בטכניון.

פעילות הפקולטה מתאפיינת ע”י הקפדה רבה על איכות ההוראה, מצוינות בשירות, אמפטיה לסטודנטים ויזמות חינוכית וטכנולוגית.

כל זה מתאפשר בזכות כשרונם ומסירותם של חברי הסגל האקדמי, חברי הסגל הנלווה, המשתלמים העוסקים בתרגול, ואנשי הסגל המנהלי בפקולטה.