פרופ"ח יצחק קסלסי – הפקולטה להנדסת חשמל

kaslasybig

מתוך הנימוקים להגשת מועמדותו של פרופ‘ קסלסי לפרס:

פרופ‘ יצחק קסלסי הגיע לטכניון עם ידיעה מעטה של השפה העברית, אך הדבר אינו ניכר כלל מציוני ההוראה שקיבל. למרות שלא הכיר את המערכת הטכניונית ואף לא את סגנון ההוראה בישראל (פרופ‘ קסלסי גדל בצרפת וחונך שם ובארה“ב), הוא השתלב מיד בין המרצים הטובים ביותר בפקולטה להנדסת חשמל. פרופ‘ קסלסי גרם למספר חברי סגל לחשוב מחדש על שיטת ההוראה שלהם, על התכנים ועל מבנה הקורסים. בכך השפיע פרופ‘ קסלסי לא רק על תלמידיו אלא גם על קבוצה שלמה של חברי סגל.

מדברי הסטודנטים:

”פרופ' קסלסי הוא מורה בחסד. השיעורים שלו מאופיינים בשיתוף הסטודנטים והעברת השיעור בקבוצה. הוא גורם לסטודנטים לחשוב ולספק את עיקרי הנושאים החשובים בעצמם, במקום להעביר את החומר בצורה יבשה. בשיעוריו, הסטודנט ששואל הוא גם זה שעונה או שחברו לכיתה עונה, והמרצה מפקח שהתשובה הניתנת היא נכונה, ברורה ומתאימה לחומר הנלמד. בסופו של דבר, הלמידה היא גם חווייתית וגם אפקטיבית. ניתן לראות בבירור כי שיעוריו של ד“ר קסלסי מתוכננים בקפידה וכי ישנם מבנה ולוח זמנים להעברת החומר. פרופ' קסלסי אכפתי מאוד כלפי הסטודנטים והוא מקדיש זמן רב לכל סטודנט שפונה אליו. אין סטודנט שמגיע אליו ולא זוכה למענה. הוא מדרבן סטודנטים לקחת קורסים אצל מרצים אורחים מחו“ל ולהשתתף בחילופי סטודנטים עם אוניברסיטאות אחרות. הבחינות של ד“ר קסלסי הוגנות ומשקפות נאמנה את הידע שצברו הסטודנטים במהלך הסמסטר. מרצה טוב הוא משהו שלא כולם יודעים להגדירו אבל כולם יודעים להרגיש אותו. כולנו מרגישים שד“ר קסלסי הוא מרצה טוב. אנחנו נהנים להגיע לשיעור ויוצאים ממנו כשהחומר מובן לנו.

מתוך פילוסופית ההוראה של פרופ‘ קסלסי:

,The core of my teaching philosophy consists of encouraging students to go beyond the syllabus boundaries.and I try to make my courses challenging, relevant and fun enough to reach this goal Unfortunately, most students graduate without having taken any courses in the philosophy of science or the philosophy of .mathematics. I use my course to teach them about several key concepts, especially by opposing diverging approaches In my courses, I incorporate biographical and historical backgrounds of the mathematicians behind the theorems. I like to.illustrate certain mathematical theorems by using magic tricks based on these theorems In all my courses, I often hold informal mid-semester anonymous evaluations to spot problems at an early stage, which will help me improve the course

I hate silent classes So, I do my best to make students participate, even though it does not come naturally to them. One of my preferred techniques: when proving theorems, I stop after the first line of the proof and ask the students to continue it. I like to challenge students by asking them how they would implement a given function. This quickly enables me to point out the trade-offs involved in the implementation and it makes the lesson more intuitive Several lectures in the courses I teach at the Technion have been adopted in courses in foreign universities I was an advisor in many departmental positions, here and in other universities abroad, and enjoyed interacting with students.