פרופ”ח אורי שביט – הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

אורי

פרופ”ח שביט הוא מורה מעולה, המוביל את רשימת המועמדים השנה, בפקולטה, בפער גדול. שמו של אורי כמורה מיוחד יצא למרחוק ומוכר ביכולותיו בהוראה עוד כשהיה סטודנט לתואר שני בהנדסה חקלאית. קורסי ההוראה שאורי מלמד הם קורסים “כמותיים” שנחשבים מתמטיים וקשים במיוחד. הקורסים ידועים בהקפדה, בדרישות הגבוהות ורמת ציונים לא גבוהה.

למרות כל אלה ההערכה של הסטודנטים ליכולות ההוראה של פרופ”ח שביט היא נדירה. אורי מתבלט גם בזכות הדוגמאות וההדגמות שהוא מביא בכיתה. הוא הסביר, למשל, במכניקת זורמים את תופעת הזרימה בין שני לוחות ארוכים על ידי שימוש בדוגמה של מגלשי סקי על שלג ותיאור פילם המים שנוצר בין השלג ותחתית שני המגלשים.

מעבר לכישרונותיו כמורה אורי מעורב בנושאי הוראה בפקולטה וביחידה. הוא מכיר את תכניות הלימוד ומחפש דרכים לשפרן. לפני מספר שנים נענה אורי לאתגר להוביל את ההקמה של מעבדת סטודנטים חדשה במכניקת זורמים סביבתית. נכונות זו לא מובנת מאליה שכן הוא לא היה מורה הקורס ולא מיועד להפוך לכזה ובכל זאת הוא נענה לאתגר והוביל את המאמץ במהלך מספר שנים. ציוד המעבדה שהגיע זה לא מכבר הופך בזכותו למערך מרשים של מעבדות ותרגילי סטודנטים ברמה ובאיכות שלא היו כדוגמתן בפקולטה מאז הקמתה.

תפקידן העיקרי של האוניברסיטאות הוא להכשיר את הדור הבא, אם אלה אנשי המקצוע של מחר, מהנדסי העתיד או מדענים. אורי עושה זאת במסירות, בכישרון ובהצלחה רבה כמנחה של סטודנטים לתארים גבוהים וכמורה בתואר ראשון בצורה ראויה להערצה.

מתוך פילוסופית ההוראה של פרופ”ח שביט:

אני מאמין שתפקידי כמורה הוא להעניק לסטודנטים שלומדים הנדסת מים את היכולת להבין ו”להרגיש” את המערכות. אל ההבנה הזאת ניתן להגיע דרך הוראה של חוקי יסוד ודרך הלימוד של הדרכים ליישם חוקים אלה.

ללמד אותם כמו שצריך זה אתגר לא פשוט. תחושת הרגע בו מצליחים לגרום לאולם מלא בסטודנטים להבין דבר מה שלא הבינו קודם, הוא רגע מרגש מאין כמותו המלווה אצלי בסיפוק רב. אני מאמין שהחינוך ההנדסי הקלאסי חייב לעבור שינוי ושעלינו להעניק לסטודנטים את היכולת להשתמש בכלים הנומריים, אבל לשם כך עליהם “לחשוב דרך המשוואות”. החשיבה הזו היא בסיס לניתוח ולהתמודדות עם בעיות הנדסיות ומדעיות שעדיין לא נפתרו. האתגר הניצב בפני כמורה הוא האיזון בין ההוראה של כלים קלאסיים (שאין לוותר עליהם, כמובן) ובין לימוד התהליכים והמנגנונים דרך חוקי היסוד והמשוואות המתארים אותם. אני מוצא את עצמי בחיפוש מתמיד אחר התמהיל הנכון של דגשים אלה. לא ניתן להשיג יעדים אלה ללא עבודת הכנה יסודית, הקפדה על דרישות וכללים, אינטראקציה טובה עם הסטודנטים וחיפוש מתמיד אחרי שביל הזהב בין הרצוי לבין המצוי.

אני לא נוהג להשתמש במצגות Power Point . היות שעיקר ההרצאה מוקדש לפיתוח של ביטויים מתמטיים, אני מעדיף לרשום את המשוואות על הלוח. מצאתי שקצב הרישום על הלוח מכתיב את הקצב האופטימלי של ההרצאה. אין כמעט הרצאה שאני לא מכין יום או יומיים קודם לכן. לעיתים מדובר במעבר מהיר על חומר שאני מכיר, אך לעיתים קרובות המעבר הנ”ל גורם לי להכניס שינויים והתאמות. אני מתאים מחדש את ההרצאה, מחפש הדגמה שעדיין לא השתמשתי בה או מפתח פתרון מתמטי חדש שנראה לי מתאים יותר לנושא ההרצאה.

אני משתדל לפתח שאלות בחינה חדשות לחלוטין בכל פעם. כמו כן, צוות הקורס ואנוכי נוהגים לרענן את תרגילי הבית השבועיים ע”י אימוץ השאלות החדשות הללו מהמבחנים של השנה שעברה. אני נגד פקטור באופן גורף ומסכים להשתמש בו רק אם אין ברירה. אני מאמין שהצורך בפקטור נובע ממבחנים שאינם מתאימים לרמה הנלמדת או כאלה שנכתבו ללא השקעה מספקת. כתיבה של שאלות חדשות מייצרת טעויות פוטנציאליות שאני לא פטור מהן. לכן אני משתדל להתחיל את תהליך הכנת הבחינה זמן לב לפני התארים ומשתף בכך את צוות המתרגלים.