פרופ”ח גיל אלכסנדרוביץ’ – הפקולטה לכימיה

מתוך פילוסופית ההוראה של פרופ”ח אלכסנדרוביץ’

כמו  הרבה מורים אחרים, החוויות שעברתי כתלמיד תואר ראשון עיצבו את הדרך שבה אני משתדל ללמד.

תפקידי כחבר-סגל הוא שילוב של מחקר מדעי, הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים והוראה של תלמידי תואר ראשון. לתפיסתי, אין הפרדה בין התחומים השונים ולמרות שההוראה דורשת זמן שיכולתי להקדיש למחקר, היא גם מזינה ומפרה אותו. כאשר אני מלמד היטב ומעביר את אהבתי למקצוע, אני יוצר דור חדש עם מוטיבציה ויכולות משמעותיות, דור שיוכל להשתלב בקבוצות מחקר ולהצטרף לפעילות המחקרית שלנו. מאידך, הכנת הקורסים, מענה על שאלות ואינטראקציה עם סטודנטים בכלל, מחדדים את ההבנה המדעית שלי ובכך מפרה, גם בעקיפין, את פעילותי המדעית. המחשבה שפעילות ההוראה שלי יכולה לעזור לתלמידים לכוון את עתידם למקום דומה, בין אם באקדמיה ובין אם במקום אחר, מדרבנת אותי להשתדל ולתרום. כדי להצליח כמרצה ולהוביל את התלמידים ללמידה משמעותית, ניסיתי שיטות שונות של הוראה, שחלקן הצליחו יותר וחלקן פחות. את אלה שהצליחו אחלק ל-4 שלבים:

לימוד החומר על ידי – אני לומד בעצמי את חומר הקורס גם כאשר אני חושב שאני מבין אותו. קריאת הספרות תמיד חושפת חולשות חדשות בהבנתי והתמודדותי איתן מאפשרת להסביר את הנושאים בכיתה בצורה מיטבית ושוטפת. הלמידה מחדש גם עוזרת לי להבין אילו נושאים יהיו קשים לתלמידים. אני שואל את עצמי את השאלות הבסיסיות ומשתדל “להפוך כל אבן”. יכולתי להסביר את הנושא בצורה טובה מחייבת אותי להבנה עמוקה שלו.

בניית הקורס –  בדרך כלל, אני מנסה למצוא פשרה כלשהי שתכיל נושאים שמפותחים בצורה שיטתית ונושאים אחרים, שיועברו בצורה איכותנית יותר. במקרים רבים, מצאתי שכדאי לשנות את סדר הלימוד באופן שונה מזה שבו הוא מוצג בספרי העזר. עבור תלמידים רבים, הידיעה לאן אנו חותרים מורידה קצת את רמת הלחץ ומאפשרת להם לעקוב בהצלחה אחרי הפיתוח. היכולת לשלב בהרצאה ניסוי קטן או הדגמה “קונה” לא מעט זמן, סבלנות ועניין מצד הסטודנטים.

העברת השיעורים – במשך השנים, שיניתי את היחס בין שימוש במצגות לבין שימוש בלוח וכעת אני מעביר את רוב חומר ההרצאה על הלוח. אני עושה שימוש במצגות בעיקר כדי להראות תמונות של מערכות ניסיוניות או גרפים מסובכים. אישית, אני מוצא שהפיתוח המסודר על הלוח מאפשר לי לשמור על סדר וקצב המותאמים ליכולות התלמידים.

הערכה של תהליך הלמידה – שיטות הערכה (בחינות, עבודות בית וכו’) מספקות לי, כמורה, משוב להצלחה של תהליך הלמידה ומאפשרות לי לתת ציונים המשקפים את רמת ההבנה שלהם. בקורסים מתקדמים יותר (מעוטי משתתפים) אני משתמש בשילוב של עבודות בית, העברת סמינריון, שיחות עם התלמידים ולפעמים גם בחינה קצרה בע”פ. תהליך זה מאפשר לי מעקב אישי אחרי כל סטודנט לאורך הסמסטר ואפשרות לעזור או לדרבן סטודנטים המתקשים לעקוב אחרי החומר. בקורסים גדולים אני נאלץ להשתמש בבחינות בכתב, הקובעות את הציון הסופי, בשילוב עבודות בית שבועיות המהוות ציון מגן.

 

מדברי הסטודנטים:

  • פרופ”ח אלכסנדרוביץ’ העביר את הקורס “מצב מוצק” בצורה יוצאת מן הכלל.
  • יכולתו של פרופ”ח אלכסנדרוביץ’ להסביר עקרונות מורכבים בפשטות ולהנגישם לסטודנטים היא ראויה לשבח.
  • פרופ”ח אלכסנדרוביץ’ העביר את השיעורים באווירה יוצאת מן הכלל, עם המון עניין.
  • חשוב לציין לטובה את יחסו של פרופ”ח אלכסנדרוביץ’ לסטודנטים. הוא מתייחס לכל שאלה ברצינות רבה ומסביר עד שהנושא מובן.
  • מעטים המרצים שמשאירים חותם יוצא מן הכלל, הן מבחינת איכות ההוראה והן מבחינת האווירה בכיתה והיחס האישי. גיל הוא, ללא ספק, אחד מהם.
  • פרופ”ח גיל אלכסנדרוביץ’ הוא מרצה מוערך מאוד בקרב ציבור הסטודנטים בפקולטה. הוא מקפיד על עבודה מסודרת ועל יחס טוב לסטודנטים.
  • נושאי הקורס אינם פשוטים, אך הם מועברים בצורה מעניינת וברורה.
  • רמת ההוראה הגבוהה בקורס נובעת בצורה ישירה מהשקעתו של פרופ”ח אלכסנדרוביץ’.