פרופ”ח חבצלת ביאנקו-פלד – הפקולטה להנדסה כימית ע”ש וולפסון

חבצלת321

חבצלת היא מרצה מעולה בפקולטה, שלימדה ומלמדת מקצועות שונים. היא מחזיקה את הפן הביוכימי בפקולטה ומלמדת מספר קורסים. מאפייניה העיקריים של חבצלת הם עומק הידע, הרצון ללמד, סבלנות אין קץ לשאלות הסטודנטים, הנכונות להסביר שוב ושוב, וההשקעה הרבה בתלמידים. חבצלת גם מרכזת את לימודי ההסמכה בפקולטה וקשובה לכל בעיות הסטודנטים, תוך ניסיון לפתור בעיות, לשכלל, לשנות דברים ולהגיע לאיכות גבוהה יותר בכל נושא. הגישה החיובית לסטודנטים מביאה לכך שיש לה “מעריצים” רבים בקרב הסטודנטים. אין לה בעיה לגייס סטודנטים לתארים גבוהים ואלו מצליחים בשלבים שונים של ההשתלמויות. היא מקפידה לשמור על קשר חם עם התלמידים באופן שוטף, בכיתה ומחוצה לה, כדי לוודא בזמן אמיתי את אפקטיביות ההוראה. חבצלת אוהבת את הסטודנטים וזה ניכר. עם זאת, היא אינה מוותרת על דרישות ועל רמה גבוהה. חבצלת היא דמות מרצה לדוגמה בשל יחסה הטוב והצלחותיה, בלי ויתור על רמת הלימודים.

מתוך פילוסופית ההוראה של פרופ”ח ביאנקו-פלד:

הוראה טובה, כפי שאני רואה אותה, נשענת בעיקר על ידע של המרצה ועל אימוץ דרכים להעברת התכנים בצורה יעילה. שני אלו כרוכים זה בזה ואין די באחד מהם. את ההוראה כדאי לתבל בהתלהבות, שכידוע היא מדבקת ומניעה את הקהל ללמידה. הסופר הצרפתי אנטול פראנס הגדיר תמהיל זה בצורה קולעת באומרו כי “אמנות הלימוד היא בעצם היכולת להעיר את סקרנותו של אדם על מנת לספק אותה מאוחר יותר”. התרגום האישי שלי לעקרונות אלה מתבטא בניסיון למצוא ולהאיר את הצדדים היפים בכל נושא שאותו אני מלמדת, לאתר דרכים להגברת העניין של הסטודנטים בחומר הלימוד, לשמור על ארגון וסדר של חומרי הלימוד ועל האופן שבו החומר מוצג בכיתה, להתכונן בצורה קפדנית לכל שיעור וליצור אווירה טובה בכיתה. אני מלמדת בעיקר קורסים מתקדמים ובהם אני שואפת להקנות לסטודנטים כלים לחשיבה רחבה וביקורתית ולעיבוד מידע ממקורות רבים. אני מנסה להדגיש גישה אינטרגרטיבית הקושרת את תכני הקורס הספציפי הן לקורסים אחרים שנלמדו בפקולטה ובטכניון והן לעיסוקים עתידיים כמהנדסים או כמדענים. אני מתאימה את רמת המטלות לשלב הלימודי שבו נמצאים הסטודנטים, כך שיוצבו בפניהם אתגרים מחד אך מאידך, הדרישות יותאמו ליכולתיהם ויימנע מצב של יאוש. אני משתדלת לגוון את ההרצאות בעזרת הומור, סיפורים אישיים ושימוש בעזרים חזותיים כגון סרטונים, דוגמאות מצחיקות וכו’. במידת האפשר, אני משלבת פרוייקטים המגבירים אף הם את העניין ואת המעורבות של הסטודנטים.

בנוסף למטלות ההוראה שלי, אני פעילה בוועדת לימודי ההסמכה הפקולטית מאז שהצטרפתי לסגל הטכניון ואני משמשת כמרכזת לימודי הסמכה ב 4.5- השנים האחרונות; הייתי שותפה מרכזית בפיתוח תכנית הלימודים של המסלול להנדסה ביוכימית. הייתי ממונה באופן בלתי רשמי על “תחזוקת” מסלול לימודים זה, כלומר – רענון רשימת קורסי הבחירה, החלטות על שינויים בקורסי החובה וכד’. מאז שאני משמשת כמרכזת לימודי הסמכה בפקולטה, אני פועלת באופן דומה גם בכל הנוגע למסלול הלימודים בהנדסה כימית. בנוסף, אני יוזמת פעילות פקולטית לשיפור ההוראה ובין היתר, אני מקיימת דיונים תקופתיים בישיבות סגל ובמועצת הפקולטה, בהם אנו משוחחים על איכות ההוראה ודנים בשאלות עקרוניות. כחלק מפעילותי לשיפור ההוראה בפקולטה, יזמתי לפני מספר שנים סדנת הוראה שהתקיימה במרכז לקידום ההוראה ובה השתתפו מרבית חברי הסגל; אני נפגשת עם פורום נציגי הסטודנטים מספר פעמים בשנה ונמצאת בקשר מתמיד עם הרכז האקדמי של הפקולטה. אני מקדישה זמן רב לפגישות עם סטודנטים הנזקקים לתשומת לב אישית, בהם סטודנטים הנקלעים לקשיים עקב מילואים, נכות, קשיי שפה, מחלה של בן משפחה קרוב, משבר רגשי מסיבות שונות וכד’.