פרופ' אלי ביהם – הפקולטה למדעי המחשב

ביהם אלי

פילוסופיית ההוראה

"אני מאמין":

אני מאמין שחומר הלימוד צריך להיות מעניין, רלוונטי וברור.

אני מאמין שסגל הקורס צריך להיות זמין לסטודנטים.

אני מאמין שמרצה הקורס צריך להיות מעורב בכל האספקטים של הקורס, כולל כתיבת תרגילי בית, מבחן, בדיקת מבחן וכו'. אחת הדרכים שאני נוהג בה היא, שמרצה הקורס בודק את כל הערעורים וכך יכול לזהות את הבעיות בבדיקה שלא הגיעו אליהן בדרכים אחרות ולהיות הגורם המחליט הסופי.

אני מאמין שהציון צריך לייצג את הידע וההשקעה של הסטודנט ושסטודנט טוב צריך לקבל ציון גבוה יותר מזה של סטודנט פחות טוב, בהפרש המיצג את ההבדל בידע ובהשקעה. סטודנט שמוכיח ידע והבנה ראוי לקבל קרדיט על כך.

אני מאמין שצריך למצוא דרכים ללכת לקראת סטודנט ששירת במילואים, מבלי לפגוע ברמה האקדמית.

אני מאמין שסטודנט שפעל באופן לא אתי כלפי חבריו (כגון העתקה בתרגיל בית), צריך להיענש על כך ע"י העמדתו לדין משמעתי, ואני מיידע על כך את הסטודנטים בשיעור הראשון.

אני מאמין שתחום אבטחת המידע הוא תחום חשוב שכל סטודנט במדעי המחשב חייב לדעת.