הזוכים בפרס ינאי למצויינות בחינוך האקדמי לשנת תשע“א 2010-2011

פרופ’ אלון גני | הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל

פרופ’ שמעון גפשטיין | הפקולטה לביולוגיה

פרופ’ עירד יבנה | הפקולטה למדעי המחשב

פרופ’ אבישי מנדלבאום | הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול

פרופ’ נועם סוקר | הפקולטה לפיסיקה

פרופ’ דוד צילג | הפקולטה למתמטיקה

פרופ”ח אורי אליאש | הפקולטה למתמטיקה

פרופ”ח חוסאם חאיק | הפקולטה להנדסה כימית

פרופ”ח אמנון כץ | הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

פרופ”ח דורון מלמד | הפקולטה לרפואה

פרופ”ח אילת פישמן | הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון

פרופ”ח אבינועם קולודני | הפקולטה להנדסה חשמל

פרופ”ח איתן קימל | הפקולטה להנדסה ביו-רפואית

ד”ר ספי (יוסף) גבלי | הפקולטה להנדסת מכונות