הזוכים בפרס ינאי לשנת תשע“ט 2018-2019

פרופ"ח דן מרדכי
פרופ”ח דן מרדכי
פרופ' אמריטוס אביעד שפירא
פרופ’ אמריטוס אביעד שפירא
פרופ' שאול מרקוביץ
פרופ’ שאול מרקוביץ
פרופ'"ח נביה איוב
פרופ'”ח נביה איוב
פרופ"ח יואב לבני
פרופ”ח יואב לבני
הפקולטה למדעי המחשב
הפקולטה למדעי המחשב